Mentorforløb

Som led i en beskæftigelses – og uddannelsesrettet indsats tilbyder ABConsult mentorstøtte.

Mentorstøtten tilbydes i forhold til at støtte og motivere borgere til forberedelse og – eller fastholdelse I forhold til at deltage i beskæftigelses- eller uddannelsesrettede indsatser.

Mentorstøtten ydes omkring forhold, der kan vise sig at være hindrende for en positiv udvikling for en tilknytning til arbejdsmarkedet eller det ordinære uddannelsessystem, det kan eksempelvis være støtte til at give struktur på hverdagen (hverdagsmestring), passe aftaler f.eks. til det offentlige, uddannelsesinstitutioner, sundhedssystemet mv. eller til at anvende offentlig transport.

ABConsult tilbyder en fast erfaren mentor som støtter og motiverer borgeren til at kunne indgå – eller fastholdes i uddannelses- eller beskæftigelsesrettede indsatser.

Vores mentorer er certificerede og har en bred erhvervserfaring. De er dygtige til relationsarbejde og til at skabe motivation og udvikling. De har desuden kendskab til arbejdsmarkedet og forskellige uddannelsesmuligheder.

Hent brochure

Vi tilbyder mentorstøtte til:

  1. Generalist ydelser
  2. borgere med psykiske lidelser
  3. borgere med fysiske lidelser
  4. borgere med misbrugsrelaterede problemer

Det er jobcentret der vurderer det ugentlige timetal og varigheden af mentorstøtten.