Mestrings holdforløb

Metodisk er vores indsats baseret på en systematisk, progressiv og målrettet proces. Processen udvikler sig dynamisk igennem forløbet. Der er max 10-12 holddeltagere. Vi har løbende optag.

Vi tilbyder følgende moduler a 3 timers varighed pr uge:

  • Undervisning i stress – her gennemgår vi  hvad  stres er og hvad der stresser dig.
  • Mindfulness –  vi har fokus på åndedræt og meditation.
  • Krop og bevægelse – med simple stræk og yoga øvelser kan vi skabe flow i vores krop, og øve os I at mærke kroppens signaler, og derved blive bedre til at lytte til dem og afhjælpe stress-symptomer.

De ugentlige timer er tilrettelagt med 3 moduler a 3 timer samt 1 individuel samtale. Forløbet starter altid med en indledende samtale.